Pozvánka na štvrtú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

26.10.2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 4. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 27.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.sk, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Banskobystrického regiónu:  Zuzana Laffersová z Banskobystrického samosprávneho kraja, Pavel Michal zo ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach, Matej Gajdoš zo Študentskej rady vysokých škôl, Lada Kaliská z Asociácie školskej psychológie, Igor Patráš zo Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Ivan Németh zo Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Róbert Schmidt zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a zo siete ISEIA Lýdia Hajdušeková, pôsobiaca v Kuvajte a Miriam Račeková, pôsobiaca na Cypre.

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.