Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozvánka na prvú úvodnú debatu Vzdelávanie budúcnosti?

01.10.2020

Pozvánka na prvú úvodnú debatu konanú dňa 6.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Organizátorom sú SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Deti nepočkajú, Forum of Proactive Schools, digitálna koalícia.sk, ISEIA, Sektorovo riadené inovácie, Trexima. Za podpory Active citizens fund, Operačný program Ľudské zdroje, Microsoft, 247.sk a RAZDVA.

Cieľom online debát je predstaviť dáta a hľadať systémové odpovede na otázky:

V akom fyzickom a psychickom zdraví sú deti na Slovensku a aká je ich vnútorná motivácia učiť sa?

Aké sú potreby a návrhy mládežníckych organizácií?   

Aké skúsenosti má Slovensko s učením v prírode?

Ako môže žiak a rodič urobiť informované rozhodnutie o výbere školy?

Aké sú trendy v digitalizácii v oblasti školstva vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19?

Ktoré inovácie podržia Slovensko v 4.priemyselnej revolúcii a čo to znamená pre vzdelávanie na SR?

Aké sú skúsenosti slovenských učiteľov pôsobiacich v zahraničí (nielen) z obdobia pandémie?

Aké sú priority Európskej únie v oblasti vzdelávania do roku 2027?

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: FB Deti nepočkajú

« domov

Súvisiace články:

Pozvánka na tretiu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Pozvánka na druhú debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Vzdelávanie budúcnosti?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.