Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

08.09.2020

Po dlhých šiestich mesiacoch sa Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie stretla konečne osobne. Za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení sa piate rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo v Modre, kde sa osobne stretli nie len členovia sektorovej rady, ale aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Pozvanie Sektorovej rady prijal štátny tajomník MŽP SR, Mgr. Juraj Smatana a Mgr. Michal Bakyta, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, ktorí členom Sektorovej rady predstavili víziu smerovania MŽP SR v oblasti životného prostredia, vodného a odpadového hospodárstva v najbližších rokoch.

Po diskusii s Mgr. Smatanom, členovia Sektorovej rady pokračovali v ďalšom priebehu rokovania. Jednou z hlavných tém piateho rokovania boli práce na národných štandardoch zamestnaní, ktoré v ostatných mesiacoch zamestnávajú členov Sektorovej rady. Diskusia prítomných členov vyústila k vzniku troch nových národných štandardov zamestnaní. Diskusia na rokovaní neobišla ani zásadnú tému inovácií v sektore. Problematiku inovácií svojou prezentáciou načrtol prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., následne tajomníčka Sektorovej rady vyzdvihla potrebu analyzovať technologický pokrok v sektore a prepájať ho so vzdelávaním ľudských zdrojov.

Posledným bodom rokovania Sektorovej rady bol „brainstorming“ na tému možnosti rankingu vzdelávacích inštitúcií, ktorý priniesol mnohé podnetné nápady.

Už teraz sa členovia Sektorovej rady tešia na ďalšie stretnutie!

« domov

Predchádzajúce články:

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

3. rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.