Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kríza je príležitosť aj pre kultúru v HN

02.08.2020

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Článok za sektor sektor kultúry a kreatívneho priemyslu pripravil Jakub Žabka, tajomník Sektorovej rady pre pre kultúru a vydavateľstvo.

Kríza je príležitosť aj pre kultúru

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PIATOK – NEDEĽA 31. JÚLA – 2. AUGUSTA 2020

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.