Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

16.06.2020

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Článok za sektor pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch pripravila Malvína Dudášová, tajomníčka Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch.

Ťažké časy aj pre energetiku/Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, UTOROK 16. JÚNA 2020

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.