Začína druhá etapa práce Sektorovej rady!

20.05.2020

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel rokovala po 3 mesiacoch aj v čase globálnej krízy. 21. mája 2020 sa členovia Sektorovej rady stretli na štvrtom rokovaní v online prostredí, aby mohli svoju prácu posunúť o ďalší krok vpred. Členovia Sektorovej rady sa spolu s tajomníčkou pripravovali na technické podmienky rokovania, aby všetko predbehlo v poriadku a bez problémov. Nakoľko sú členovia tejto Sektorovej rady veľmi disciplinovaní a uvoľnení a všetko bez problémov zvládli.

Rokovania sa zúčastnilo 74 % členov a ďalší zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava. Po úvodnom slove predsedu členovia prešli do aktívnej časti rokovania, v ktorej členovia mali za úlohu sfinalizovať sektorovú stratégiu. Na rokovaní sa predložil materiál a tajomníčka spolu s členmi prebrali pripomienky viacerých členov a spoločne schválili finálnu verziu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Na zasadnutí členov čakala ďalšia dôležitá úloha, ktorá je pre Sektorovú radu nová – ide o prácu s NŠZ. Sektorovú radu čaká 60 NŠZ, ktoré je potrebné revidovať a 8 NŠZ, ktoré je potrebné dopracovať. Členom bola predstavená práca s NŠZ, harmonogram činnosti a plánovanie práce na celý čas realizácie projektu. Všetci členovia budú detailne preškolení pred ich prideleným termínom revízie tvorby NŠZ.

Po výbornom rokovaní sa členovia dohodli na termíne piate rokovanie, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2020 vo Zvolene a už teraz sa všetci tešíme na osobné stretnutie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.