Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rokovanie v domácich podmienkach

20.05.2020

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa konalo trošku netradične – v online priestore. Nakoľko pandémia COVID-19 zasiahla všetkých a všetko a rokovanie sa nemohlo uskutočniť za osobnej účasti členov, aby sa nemuselo zrušiť, bolo potrebné vymyslieť alternatívu. 

Rokovanie sa konalo 21. mája 2020. Členovia, ktorí nemali s využívaním online konferenčných nástrojov skúsenosti, si pripojenie vyskúšali počas testovacieho hovoru, ktorý sa uskutočnil deň pred rokovaním. Tajomníčka Sektorovej rady bola nápomocná, členov usmernila, pomohla im s pripojením a malými technickými problémami, vysvetlila im funkcionality online nástroja. Na „ostré rokovanie“ sa už všetci pripojili bez problémov a celé rokovanie prebehlo po technickej stránke na výbornú. 

Členovia Sektorovej rady, ktorí pracujú naďalej prostredníctvom home office, sa pripojili z domu, iní už zo svojich kancelárií. Rokovania sa nakoniec zúčastnilo približne 63 % členov, ostatní vopred ospravedlnili svoju neúčasť. 

Štvrté rokovanie prebiehalo v pokojnej atmosfére. Hlavným bodom virtuálneho stretnutia bolo schválenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Sektorová rada sa jednohlasne zhodla na jej schválení a svoje niekoľkomesačné úsilie spojené s tvorbou sektorovej stratégie tak pretavila do úspešného konca.

Na online zasadnutí sa členovia Sektorovej rady oboznámili aj so štruktúrou revízie a tvorby NŠZ, nakoľko ich od júna 2020 čaká ďalšia úloha – podľa harmonogramu tvorby a revízie vypracovať, resp. zrevidovať všetky NŠZ garantované Sektorovou radou. Autori a členovia pracovných skupín jednotlivých NŠZ budú priebežne online formou vyškolení na prácu súvisiacu s tvorbou a revíziou NŠZ v informačnom systéme. 

Na záver Sektorová rada odhlasovala termín piateho rokovania. Členovia sa jednohlasne zhodli na dátume 6. október 2020. Ak sa bude všetko dobre vyvíjať, veríme, že rokovanie prebehne už osobnou formou.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.