Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

26.05.2020

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníčky a hlasovania per rollam.

Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s potrebnými informáciami Sektorovej rade by bolo neosobné a členovia by nemuseli dostať všetky dôležité informácie, tajomníčka túto formu mierne upravila. Keďže na rokovaní by časť k NŠZ prezentovala aj manažérka projektu SRI, p. Lucia Lednárová Dítětová, s tajomníčkou si zavolali prostredníctvom aplikácie MS Teams, virtuálne privítali členov Sektorovej rady a odprezentovali svoje prezentácie, akoby rokovanie prebiehalo klasickým spôsobom. Jediný rozdiel bol v tom, že chýbala priama spätná väzba. Po odprezentovaní tajomníčka uložila nahrávku „rokovania“, ktoré sa konalo 27. mája 2020 a pripravila ju na prezdieľanie so Sektorovou radou.

Štvrtého rokovania sa členovia priamo nezúčastnili, a preto formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Tajomníčka stanovila termín, kedy hlasovanie uzatvárala a dovtedy mali členovia možnosť vyjadriť sa k predmetným bodom. Keďže do hlasovania sa v stanovenom termíne zapojilo 18 z 20 členov, účasť na štvrtom rokovaní bola 90 %.

Aj takýmto spôsobom však Sektorová rada prišla do jedného z cieľov svojej činnosti – schválila finálnu verziu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej pracovala od júla 2019. No ďalšia dôležitá úloha čaká členov Sektorovej rady už teraz. Od júna 2020 do mája 2022 prebieha tvorba a revízia NŠZ. Všetci autori a členovia pracovných skupín budú postupne online formou vyškolení, aby mohli na tvorbe a revízii v informačnom systéme pracovať.

Nasledujúce rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční 10. septembra 2020. Ak to situácia dovolí, rokovanie sa bude konať za osobnej účasti členov v Trenčíne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.