Koronavírus síce pozastavil výrobu áut, no nepozastavil činnosť Sektorovej rady!

18.05.2020

Členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo sa v utorok 19. mája 2020 zúčastnili v poradí štvrtého spoločného rokovania, ktoré bolo veľmi dôležité z hľadiska vyhodnotenia takmer ročnej doterajšej práce. Rokovanie sa uskutočnilo online formou, čo nás všetkých donútilo zamyslieť sa nad tým, ako kríza koronavírusu ovplyvnila náš sektor, ktorý predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky.

Predseda Sektorovej rady spolu s garantom, zhrnuli dôležité informácie o vývoji v sektore a poznamenali, že v priebehu marca sa európsky automobilový priemysel začal postupne rozpadať ako domček z kariet. Koronavírus ochromil európsky dopyt po vozidlách a rovnako aj celý dodávateľský reťazec. Výsledkom bol fakt, že nebolo pre koho vyrábať, ani z čoho vyrábať. A tak výrobcovia spolu s dodávateľmi z prevádzkových i hygienických dôvodov zatvárali svoje výroby. Obaja zdôraznili, že prvoradou prioritou nášho priemyslu je oživenie trhu, čím sa umožní opätovné obnovenie výroby na normálnych úrovniach vo výrobných závodoch v celej EÚ.

Dôležitou témou rokovania Sektorovej rady bolo schvaľovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia participovali od júna 2019. Za takmer rok odviedli vysoko odbornú prácu a dokázali, že celý sektor si dokáže jednohlasne odsúhlasiť požiadavky, ktoré by mali napomôcť k zlepšeniu situácie na trhu práce a zlepšiť taktiež pripravenosť absolventov vychádzajúcich zo vzdelávacieho systému.

Po zapracovaní posledných pripomienok členovia jednohlasne odsúhlasili stratégiu, ktorá bude podkladom pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe národnej stratégie práca 4.0.

Nemenej dôležitá aktivita, ktorá na členov Sektorovej rady čaká v najbližších mesiacoch, bude revízia a tvorba národných štandardov zamestnaní. Aktuálne máme v garancií 62 štandardov zamestnania, ktoré je potrebné skontrolovať, aktualizovať ich na súčasné podmienky, prípadne vypracovať úplne nanovo, najmä v povolaniach, ktoré pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. Čaká nás ďalej veľa práce, ktorá ale bude tak ako stratégia, prospešná pre trh práce a my sa už teraz tešíme na naše ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční začiatkom októbra. Pevne veríme, že už bez rúšok a hlavne osobne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.