Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

14.04.2020

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PONDELOK 13. APRÍLA 2020

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.