The 7th bi-annual European Automotive Forum 2020

12.01.2020

Spoločnosť FEBIAC (Belgická federácia automobilového priemyslu a motocyklov) v spolupráci s ACEA (Európska asociácia výrobcov automobilov), organizovala v pondelok 13. januára 2020 v poradí siedme Európske fórum pre automobilový priemysel. 

Tohtoročné fórum sa nieslo v znamení veľkých výziev a zameriavalo sa na očakávané pracovné miesta, zručnosti a dôsledky prechodu na nové technológie a digitalizáciu v automobilovom priemysle. Na tejto konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa konala na bruselskom autosalóne, sa stretli predstavitelia výrobcov, dodávateľov, verejných orgánov, zvolených úradníkov a občianskej spoločnosti, aby diskutovali o hlavných problémoch tohto priemyslu. Konferencia niesla názov: Príprava na nové zručnosti a pracovné miesta v automobilovom priemysle.

V úvode všetkých prítomných privítala moderátorka tohto fóra Jacki Davis – moderátorka udalostí na vysokej úrovni v Bruseli a aj v hlavných mestách členských štátov EÚ, autorka mnohých publikácií, redaktorka televíznych a rozhlasových spravodajských programov a členka správnej rady Európskeho centra pre politiku.

V prvom paneli diskutovali Jean-Dominique Senard – predseda predstavenstva Renault Groupe od januára 2019, ktorý je tiež predsedom predstavenstva Aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi a Joost Korte – generálny riaditeľ Sekcie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL) v Európskej komisii od roku 2018. Pred svojím vymenovaním pôsobil pán Korte ako zástupca generálneho riaditeľa na Sekcii pre obchod (2017 – 2018), Sekcii pre poľnohospodárstvo (2014 – 2016) a Sekcii pre rozšírenie (2012 – 2013).

Diskutujúci zdôraznili skutočnosť, že automobilový priemysel v súčasnosti čelí obrovskej revolúcii. Autonómne systémy, elektrifikácia, digitalizácia a Big Data sa označujú ako technologické megatrendy, ktoré majú obrovský vplyv na automobilový ale aj energetický priemysel, čo vedie k všeobecnej diverzifikácii trhu a posunu k integrovaným riešeniam. Tieto megatrendy si vyžadujú veľa rôznych zručností v porovnaní s tým, čo tradičné automobilové spoločnosti vyžadovali za posledné storočia. Nové technologické zmeny so sebou prinášajú aj nové príležitosti.

Samotný megatrend autonómnych systémov možno rozdeliť na množstvo jednotlivých technológií, od autonómnych vozidiel, cez robotiku až po umelú inteligenciu. Vysoký potenciál tohto trendu uznávajú najmä spoločnosti zaoberajúce sa hardvérom a senzormi. 

Digitalizácia sa silne zameriava na skúsenosti digitálnych používateľov na jednej strane (pokiaľ ide o výrobky a služby) a na druhej strane na transformáciu samotného podniku na digitálnu spoločnosť (t.j. prepojený dodávateľský reťazec a priemyselný internet vecí). 

Big Data môžu znamenať, že sa používatelia oboznámia s tým, ako sa správajú, aby mohli byť pre nich vyrábané inteligentné riešenia (t.j. služby dátového pripojenia, zdieľaná mobilita, koncepcie inteligentných miest). 

Elektrifikované vozidlá sa pomaly stávajú životaschopnejšími a konkurencieschopnejšími vďaka zvyšujúcemu sa úsiliu o zníženie emisií, nižším nákladom a rastúcej dostupnosti nabíjacej infraštruktúry, najmä v mestách. Tento megatrend prináša budúcnosť mobility do našich každodenných životov a opäť ukazuje úzky vzťah medzi automobilovým a energetickým priemyslom. Zvyšujúci sa počet začínajúcich podnikov zameraných na širokú terénnu elektronickú mobilitu tiež zdôrazňuje potrebu zavedených spoločností, aby zostali aktuálne a aby vďaka inovatívnym riešeniam mali výrazný vplyv na budúcnosť mobility.

Rečníkmi druhého panelu boli:

Laurent Probst – hlavný partner v oblasti hospodárskeho rozvoja a inovácií v spoločnosti PwC v Luxemburgu. 

Joanna Szychowska – vedúca oddelenia pre Automobilový a mobilný priemysel na Sekcii pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky v Európskej komisii. 

Steve Young – generálny riaditeľ ICDP (International Car Distribution Programme) od roku 2010. 

Björn Annwall – líder v regióne EMEA v globálnych obchodných operáciách, pričom zbližuje regióny EMEA, Americas a APAC.

Leo Fransen – generálny riaditeľ Innovamu – vedúceho odborného strediska v oblasti automobilového priemyslu v Holandsku s viac ako 250 zamestnancami. 

V tomto paneli diskutovali prítomní zástupcovia o tom, aké nové pracovné miesta a nové zručnosti bude potrebné nájsť v automobilovom priemysle v blízkej budúcnosti. Podľa nich je veľmi ťažké jednoznačne povedať, aké zručnosti sú potrebné a aké sú vôbec potreby. Čo však s istotou povedať vieme je, že takýto veľký priemysel zamestnáva veľa ľudí – priamo a nepriamo.  Medzi týchto ľudí patria riadni zamestnanci, ako aj zmluvní pracovníci. Či už sa zameriavame na pracovné miesta s tzv. bielymi goliermi, kvalifikované pracovné miesta alebo nekvalifikované voľné pracovné miesta – automobilový priemysel ponúka veľa pracovných príležitostí. Avšak, predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k poklesu opakujúcich sa a predvídateľných pracovných miest založených na pravidlách, zatiaľ čo dopyt po kreatívnych zručnostiach zameraných na dizajn, ktoré si vyžadujú zručnosti myslenia na vysokej úrovni, vzrastie. Preto sa dnes musíme starať o pracujúcich ľudí v tomto sektore, pretože vieme, že obrovské množstvo z nich v najbližších rokoch príde o svoje pracovné miesta, a to z dôvodu, že ich pracovné miesta jednoducho zaniknú.

Je potrebné nájsť takých ľudí, ktorí sú nie len vedomostne zdatní, ale majú hlavne potenciál a záujem zvýšiť vlastné úsilie a kvalifikáciu, aby pomohli automobilovému priemyslu. Existujú dve základné výzvy: prilákanie tzv. talentu budúcnosti a ubezpečenie, že vzd
elávací systém bude produkovať presne takých ľudí, akí budú potrební. Práve tu sa stretávame s najčastejším problémom, že to čo vychádza zo vzdelávacieho systému nekorešponduje s tým, čo zamestnávatelia potrebujú. Takisto je tu problém s nedostatočnou atraktivitou tohto typu priemyslu u mladých ľudí, čo úzko súvisí s vnímaním výroby. Veľa mladých ľudí jednoducho nevie, čo sa deje vo výrobných závodoch a tým pádom si  neuvedomujú, že ide o high-tech priemysel s veľkým kariérnym potenciálom. 

V mnohých krajinách čelíme obrovskému problému s prispôsobovaním sa potrebám a systému odbornej prípravy. Je však v záujme celého priemyslu a nielen automobilového, aby sa tento problém stal predmetom záujmu riešenia v týchto krajinách. Pretože to čo skutočne potrebujeme, je pripravovať, školiť a rekvalifikovať ľudí a tým ich pripravovať na nové pracovné pozície, pretože momentálne existuje mnoho pracovných pozícií, ktoré nie sú  prispôsobené automobilovým požiadavkám budúcnosti. Takisto nemenej dôležité je aj vytvárať pre ľudí vhodné podmienky k prijímaniu a zvládaniu týchto zmien.

V tomto celom procese zmien, musí automobilový priemysel ukázať, že bude:

• proaktívny, 

• moderný,

• konkurencieschopný,

• silný,

• zodpovedný v globálnom ekologickom systéme (v súvislosti s novými, resp. meniacimi sa klimatickými podmienkami).

Momentálne sa pozeráme na omnoho rýchlejšiu zmenu technológie s potrebnou sprievodnou zmenou zručností, ako kedykoľvek predtým. Preto môžeme konštatovať, že automobilový priemysel potrebuje tzv. revolúciu zručností. 

Sme svedkami trendu rastúceho dopytu po:

• digitálnych zručnostiach, 

• technických zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií,

• kognitívnych zručnostiach.

Urýchlenie schopností pracovnej sily by malo byť prioritou pre celý automobilový priemysel, a nielen pre tých, ktorí sa snažia vyrábať autá na elektrický alebo alternatívny pohon. Toto je obzvlášť dôležitá úloha, pretože globálny dopyt po autách sa zmierňuje a narastá neistota v otázke budúcnosti tohto priemyslu. Iba vďaka inováciám a agilite pracovnej sily môžu automobilky prežiť a prosperovať v dnešných dynamických zmenách na trhu.

V závere konferencie vystúpil so svojím prejavom Eric-Mark Huitema – generálny riaditeľ ACEA, ktorý túto funkciu zastáva od októbra 2019. Podľa neho sa musíme prispôsobiť novému vývoju a zmenám oveľa rýchlejšie, nemali by sme čakať a mali by sme pracovať na sociálnej transformácii v spolupráci s EÚ a centrami odbornej prípravy. Musíme sa pripraviť na nové zručnosti, na nové pracovné miesta ale tiež musíme uznať, že sa to celé môže zrealizovať len vtedy, keď budú tieto zmeny podporované aj samotným priemyslom.

Na záver uviedol, že ak ideme prechádzať na elektromobily a všetci chceme mať tieto autá na cestách, mali by sme sa tiež uistiť, že sa neprestávame zaujímať o tých ľudí, ktorí či už vyrábajú alebo aj používajú klasické typy áut. Je nutné zdôrazniť potrebu väčšej angažovanosti a odhodlania EÚ a vlád jednotlivých členských štátov, zameriavajúc sa na rekvalifikácie a odbornú prípravu. A ak tieto zmeny v automobilovom priemysle urobíme spoločensky a sociálne prijateľným spôsobom, Európa môže byť prvým kontinentom, ktorý sa prispôsobí nástupu elektromobility do takej miery, že sa tieto automobily budú vyvážať do celého sveta a EÚ spolu s automobilkami vyrábajúcimi autá v EÚ, zostanú silnými hráčmi v tomto odvetví aj naďalej.

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.