V sektore dopravy, logistiky a poštových službách budeme cítiť v najbližších rokoch výrazný vplyv automatizácie

18.11.2019

Túto myšlienku odsúhlasili členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, ktorí sa stretli na 2-dňovom pracovnom rokovaní 18. a 19. novembra 2019 v peknom prostredí Vysokých Tatier. Rokovanie bolo náročné a intenzívne, o čom svedčí čas ukončenia tesne po 19:30, no výsledok stojí za to. Sektorová rada schválila návrh dvoch premís, ktoré budú reprezentovať najdôležitejšie požiadavky na zmenu charakteru ľudskej práce a pracovných postupov. Schválenými premisami sú: 

 – POSTUPNÁ AUTOMATIZÁCIA, ROBOTIZÁCIA, ELEKTRONIZÁCIA A MODERNIZÁCIA V SEKTORE S DOPADOM NA ŠTRUKTÚRU ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO ROKU 2030 A DLHODOBÝM VÝHĽADOM DO ROKU 2050

 – DOPRAVNÝ, LOGISTICKÝ SYSTÉM A POŠTOVÉ SLUŽBY REŠPEKTUJÚCE ENVIRONMENTÁLNY VÝVOJ A VÝZVY BUDÚCNOSTI

Dopad na ľudské zdroje bude citeľný najmä na pracovných pozíciách s nižšou požadovanou kvalifikáciou. Konkrétnym krokom, k príprave ľudských zdrojov pre prácu v zmenených podmienkach, sa budú členovia venovať v ďalších cykloch pripravovanej stratégie. Tá ukáže smerovanie sektora do roku 2030, výhľadovo ešte ďalej. 

Na rokovaní Sektorovej rady sme privítali aj nových členov, ktorí rozšírili jadro členskej základne, ale aj tých, ktorí nás posilnia v pracovnej skupine pre tvorbu stratégie. Tešíme sa, že pri tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov budeme môcť snívať aj vysoko v oblakoch, pretože práve tam nás dostanú nový členovia Sektorovej rady zastupujúci leteckú dopravu. Ich menovaním sme rozšírili zloženie Sektorovej rady o dôležitú časť dopravy, ktorá bude v podmienkach Slovenskej republiky taktiež prechádzať výraznými zmenami. A možno nám o pár rokov naozaj poštu či tovar doručí dron…

 

Rokovanie

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.