Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia – piliere, na ktorých sektor obchodu a cestovného ruchu bude v budúcnosti stáť

20.11.2019

Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia poskytovaných služieb sú v skratke hlavné témy, ktorými sa Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na svojom druhom rokovaní v Tatranskej Lomnici dňa 21. novembra 2019 venovala.

Sektor bude v budúcnosti ovplyvňovať mnoho faktorov a snáď viac ako iné sektory ho bude ovplyvňovať zmena geopolitickej situácie, klimatické zmeny, ekonomická migrácia, zdieľaná ekonomika a inovácie. Sektor chce na výzvy reagovať a prostredníctvom stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorú v súčasnosti tvorí, pripraviť sektor na výzvy, ktoré ho v budúcnosti čakajú.

Členovia Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa na rokovaní dotkli aj citlivých tém ako zamestnávanie cudzincov z tretích krajín, keďže práve služby budú do značnej miery ovplyvnené demografickou situáciou v EÚ a nutnosť zamestnávania z tretích krajín bude v budúcnosti pravdepodobne bežnou praxou.

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.