Lesnícko-drevársky sektor pokračuje v práci!

11.11.2019

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa stretla na druhom rokovaní v dňoch 11. a 12. novembra 2019 v Hoteli Stupka na Táloch. Členov Sektorovej rady čakalo viacero úloh na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Rokovania sa zúčastnilo 19 z 22 členov (86,4 %).  Sektorová rada má nezmenené zastúpenie členov, ktoré odprezentovala tajomníčka Sektorovej rady. Na rokovanie bol prizvaný aj hosť zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa pridal do tímu pracovnej skupiny.

Na rokovaní boli prezentované výstupy pracovnej expertnej skupiny, ktorej členovia sa stretávali mimo zasadnutí Sektorovej rady a vytvorili materiály pre I. cyklus sektorovej stratégie a pre vonkajšiu analýzu sektora. Expertnú skupinu tvoria piati členovia Sektorovej rady. Uzavretie premís sektora s dopadom na ľudské zdroje a vytvorenie SWOT analýzy zvlášť pre oblasť lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu bolo kľúčovým cieľom druhého zasadnutia. Atmosféra bola veľmi príjemná a členovia boli motivovaní k dokončeniu stanovených úloh. Sektorová rada na konci schválila päť premís sektora a splnila všetky ostatné úlohy rokovania, dokonca prevýšila očakávania. V závere tajomníčka spolu s predsedom a súhlasmi ostatných členov pridelila ďalšie úlohy. Po výborne zvládnutej práci  zúčastnení členovia Sektorovej rady utužovali kolektív formou spoločenského večera.

Na ďalšom rokovaní sa Sektorová rada stretne 19. februára 2020 vo Zvolene. Ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s touto skvelou skupinou!

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.