Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch hľadá expertov na odvetvie obchodu!

25.06.2019

25. júna 2019 sa v Senci konalo prvé rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). 

Na rokovaní sa stretli staronoví členovia, ale s veľkou radosťou boli privítaní aj noví členovia. Zoznam členov si môžete pozrieť v časti “Zoznam členov sektorovej rady” tu

Na rokovaní boli členom predstavené hlavné aktivity, ktoré sa v rámci projektu budú realizovať. Najväčší záujem vyvolala aktivita tvorby Stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.  

Následne boli na rokovaní prerokované zamestnania, ktoré Sektorová rada garantuje. Ich zoznam je k nahliadnutiu v časti “Zoznam garantovaných zamestnaní” tu

V tejto súvislosti bolo vyslovené želanie, aby sa členská základňa Sektorovej rady rozšírila o zástupcov zamestnávateľov z odvetvia obchodu. Sektorová rada dlhodobo pociťuje nezáujem zo strany zástupcov tohto odvetvia a tento nedostatok je evidentný aj pri vypracovaných zamestnaniach. Zamestnania, ktoré patria pod patronát cestovného ruchu sú vypracované, pripravuje sa ich revízia, ale zamestnania v odvetví obchodu bude potrebné len spracovať. 

Rokovanie sa ukončilo pridelením úloh jednotlivým členom a v pozitívnej nálade príprav na jednotlivé aktivity, ktoré Sektorovú radu v rámci projektu SRI čakajú. 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.