Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektor textilu, odevov a obuvi žiada o zmenu prístupu ku svojmu sektoru zo strany štátu

12.06.2019

Po takmer štyroch rokoch sa v Trenčíne, 12. júna 2019 zrealizovalo rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“). Hlavným dôvodom rokovania bolo spustenie projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). 

Členovia Sektorovej rady sa stretli v takmer staro-novom zložení. Celkové zloženie Sektorovej rady je možné si pozrieť tu

Prvé rokovanie Sektorovej rady sa nieslo v znamení predstavenia hlavných aktivít, ktoré sa v rámci projektu SRI budú realizovať. Najväčšiu pozornosť členov si získala príprava Stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor. Sektor ako taký sa neteší veľkému záujmu zo strany štátu. Napriek tomu sú členovia Sektorovej rady pripravení ukázať, že textilný, odevný a obuvnícky priemysel má miesto v národnom hospodárstve SR. 

Členovia na rokovaní tiež prehodnotili zoznam národných štandardov zamestnaní, ktoré majú v garancii a v najbližšom období posúdia, či sa niektoré zamestnania v rámci sektora už nenachádzajú, prípadne pribudli nejaké nové. 

Rokovanie Sektorovej rady sa skončilo v pozitívnom duchu prípravy na tvorbu stratégie sektora. 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.