Sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov, nekovových materiálov bojuje s nezáujmom štátu a verejnosti

06.06.2019

Presne po 43 mesiacoch sa v Trenčíne, 6. júna 2019 zrealizovalo rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“). Hlavným dôvodom rokovania bolo spustenie projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“).

Členovia Sektorovej rady sa stretli v staronovom zložení. Celkové zloženie Sektorovej rady je možné si pozrieť tu

Prvé rokovanie Sektorovej rady sa nieslo v znamení predstavenia hlavných aktivít, ktoré sa v rámci projektu SRI budú realizovať. Najväčšiu pozornosť členov si získala príprava Stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor. Sektor ako taký sa neteší veľkému záujmu zo strany štátu ani zo strany verejnosti. Napriek tomu sú členovia Sektorovej rady pripravení ukázať, že sklársky priemysel má miesto v národnom hospodárstve SR.

Členovia na rokovaní tiež prehodnotili zoznam národných štandardov zamestnaní, ktoré majú v garancii a v najbližšom období posúdia, či sa niektoré zamestnania v rámci sektora už nenachádzajú, prípadne pribudli nejaké nové. Zoznam garantovaných zamestnaní je uvedený tu

Rokovanie Sektorovej rady sa skončilo v pozitívnom duchu prípravy na tvorbu stratégie sektora. Najbližšie rokovanie sa uskutoční 21. – 22.11. 2019 v Novom Smokovci. 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.