Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

26.06.2019

 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel obnovila svoju činnosť na prvom rokovaní, dňa 27. júna vo Zvolene. Po úvodnom privítaní predsedom Sektorovej rady, pánom Patrášom, sa členom Sektorovej rady prihovorila aj tajomníčka Aliancie Sektorových rád a tajomníčka Sektorovej rady. 

Rokovanie sa nieslo v príjemnej atmosfére so zreteľom na rozdelenie práce. Sektorová rada sa skladá zo zástupcov zamestnávateľov, profesijných a odborových  združení, orgánu štátnej a územnej samosprávy, vysokých a stredných škôl, úradu práce a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sektorovú radu reprezentujú členovia zastupujúci odvetvie lesného hospodárstva a aj drevospracujúceho priemyslu. 

Členom Sektorovej rady bol predstavený program rokovania ako aj nový Národný projekt Sektorovo riadené inovácie, ktorý nadväzuje na projekt Národná sústava povolaní ako aj dosiahnutým výsledkom z predchádzajúceho projektu. Tiež boli členom predstavené hlavné činnosti Sektorovej rady, ktoré zahŕňali tvorbu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, prácu na národných štandardoch zamestnaní  a iné činnosti. 

Príjemnou súčasťou rokovania bolo odovzdávanie menovacích dekrétov všetkým prítomným členom. Stretnutie bolo hodnotené veľmi pozitívne vzhľadom na aktívnu účasť a diskusiu členov, ktorá je predpokladom pre výbornú spoluprácu pre projekt SRI. Najbližšie sa Sektorová rada stretne 6.-7. novembra 2019. Jej dve odvetvové pracovné skupiny sa stretnú na pracovnom rokovaní samostatne v predstihu druhého rokovania. Termín stretnutia drevospracujúcej skupiny je naplánovaný na 6. augusta v Banskej Bystrici. 

 

 « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.