Rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

17.06.2019

 

Členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo sa stretli na svojom prvom rokovaní dňa 17. júna 2019. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Zväzu automobilového priemyslu v Bratislave. Účasť na rokovaní predstavovala takmer 92%. Táto vysoká účasť poukazuje na veľký profesionálny záujem členov Sektorovej rady o dianie a samotnú činnosť v Sektorovej rade.

Sektorová rada obnovila svoju činnosť po viac ako troch rokoch a je pokračovaním projektu Národná sústava povolaní ( ďalej len „NSP“), pričom nový projekt nesie názov „ Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ (ďalej len „SRI“).

Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady pozostáva zo zamestnávateľov reprezentujúcich tento sektor, zo zamestnávateľských a profesijných združení, ďalej zástupcov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, úradu práce, a samozrejme zo zástupcov stredných a vysokých škôl.

Rokovanie otvoril predseda Sektorovej rady pán Július Hron, po jeho príhovore vystúpila tajomníčka Aliancie sektorových rád pani Lucia Dítětová. Tá stručne zhodnotila výsledky predchádzajúceho projektu NSP a načrtla hlavné ciele nového projektu SRI ako aj prepojenie a nadväznosť oboch projektov.

Menovací dekrét predsedovi Sektorovej rady bol odovzdaný tajomníčkou Aliancie sektorových rád pani Dítětovou, následne  ostatné menovacie dekréty členom Sektorovej rady boli slávnostne odovzdané pánom Hronom a pani Dítětovou.   

Sektorová rada sa okrem iného sústredila aj na garantované  štandardy zamestnania, ktoré musia byť prehodnotené z hľadiska stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.

Rokovanie prebehlo v priateľskej a družnej atmosfére, zúčastnení sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania a to je naplánované na 7.– 8. november 2019, pričom miesto stretnutia sa dohodne neskôr.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.