Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

23.06.2019

V piatok 21. júna 2019 sa po 44 mesiacoch uskutočnilo rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ktoré bolo organizované v Novom Smokovci. Na úvodnom stretnutí boli okrem predsedu Sektorovej rady Ing. Milana Polču, zastupujúceho spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a tajomníčky Aliancie Sektorových rád PaedDr. Lucie Dítětovej, aj členovia reprezentujúci široké spektrum najvýznamnejších zamestnávateľov v sektore hutníctva, zlievarenstva, kováčstva.  Okrem zástupcov zamestnávateľov v oblasti hutníctva, zlievarenstva, kováčstva, bolo potrebné zastúpiť aj skúsených odborníkov z oblasti školstva a vzdelávacieho systému. Sme radi, že aj systém Duálneho vzdelávania bude mať v našej sektorovej rade svoje miesto, prostredníctvom Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach, Strednej odbornej školy v Šaci a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej v Podbrezovej. 

Po úvodných otváracích príhovoroch predsedu, podpredsedu, tajomníčky Aliancie sektorových rád a tajomníka Sektorovej rady, bol členom predstavený podrobný program rokovania.  Prvé body a úvodná časť prezentácie bola venovaná predstaveniu národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. Vysvetlenie nadväznosti aktuálneho projektu na Národnú sústavu povolaní bola dôležitá nie len pre členov, ktorí tvorili členskú základňu aj počas NSP, ale hlavne pre nových členov, pre ktorých sú tieto informácie dôležité k pochopeniu celého konceptu projektu. Boli vyhodnotené výsledky projektu NSP za Sektorovú radu a následne sa kontinuálne prešlo k aktivitám projektu SRI. 

Jednou z hlavných aktivít je revízia už zverejnených národných štandardov zamestnaní. Revízia je naplánovaná do konca roku 2020. Okrem toho čaká členov tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tá prinesie mnoho nových skúseností a my veríme, že odborníci tvoriaci členskú základňu Sektorovej rady svojimi vedomosťami dokážu zadefinovať smerovanie sektora pre najbližšie roky.

Najbližšie stretnutie bolo po dohode s predsedom a podpredsedom Sektorovej rady naplánované 30. – 31.10. 2019 v hoteli Stupka na Táloch.

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.