Rokovanie Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru Sektorovo riadených inovácií

25.05.2019

 

Na aktivity realizované v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“) dohliadajú Aliancia sektorových rád (ďalej len „aliancia“) a Riadiaci výbor SRI (ďalej len „RV SRI“). Kým aliancia dohliada na činnosť sektorových rád, RV SRI je hlavným riadiacim orgánom projektu a koordinuje činnosť všetkých subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii SRI. Viac informácií o aliancii sa dozviete tu a o RV SRI tu. 

 

Vzhľadom na úspešné zahájenie aktivít v rámci národného projektu SRI sa dňa 25. apríla 2019 uskutočnilo rokovanie aliancie. Rokovanie bolo dôležité najmä z pohľadu predstavenia cieľov a nosných aktivít SRI, ako aj schválenia garancie a predsedníctva jednotlivých sektorových rád.  

 

Každá sektorová rada má garanta a predsedu, prípadne podpredsedu, ktorých hlavnou činnosťou je  koordinovať činnosť, reprezentovať a riadiť aktivity konkrétnej sektorovej rady.  

Garanciu nad sektorovými radami prevzali sociálni partneri: AZZZ SR, APZ, RÚZ, KOZ SR, ZMOS a MK SR, ktorí následne nominovali aj predsedov sektorových rád. AZZZ SR garantuje 9 sektorových rád, APZ 3 sektorové rady, RÚZ garantuje 8 sektorových rád, KOZ SR 2 a Ministerstvo kultúry SR má vo svojej garancii 1 sektorovú radu. 

 

Odovzdaním menovacích dekrétov garantom a predsedom sektorových rád prezidentom aliancie Branislavom Ondrušom sa tak oficiálne opätovne spustila činnosť sektorových rád. 

 

Nadväzne na realizáciu prvých aktivít v rámci národného projektu SRI sa 20. mája 2019 uskutočnilo rokovanie RV SRI. Vzhľadom na to, že RV SRI je hlavným riadiacim orgánom projektu, rokovanie bolo zamerané na prezentáciu zamerania a cieľov projektu SRI, jeho hlavné úlohy a harmonogram aktivít. Takisto boli členom RV SRI predstavené výstupy, ktoré sa realizovali za prvý mesiac projektu. Tie boli následne bez zásadných pripomienok členmi RV SRI schválené. Realizačný tím SRI sa tak môže pustiť do práce na ďalších plánovaných aktivitách.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.