Inovujeme!

07.08.2015

Realizačný tím sa v posledných týždňoch veľmi intenzívne zaoberá redizajnom portálu Národnej sústavy povolaní (NSP). Privátnu zónu experti NSP aktívne využívajú už niekoľko mesiacov a v súčasnom období sa pripravuje jeho verejná zóna. V rámci verejnej zóny si používatelia budú môcť pozrieť výstupy projektu, informácie o sektoroch ale aj prečítať prečo je tvorba NSP dôležitá pre viacerých aktérov trhu práce.
Napíšte nám, čo by Vás na novom portáli potešilo a aké informácie by ste uvítali (kozakova@trexima.sk).
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.