Počet vytvorených NŠZ sa prehupol do druhej polovice

06.07.2015

Mesiace júl a august sú pre expertov Národnej sústavy povolaní horúcimi nielen vďaka letnému počasiu, ale aj kvôli veľkému množstvu národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré musia byť v rámci štvrtej realizačnej etapy spracované. Zmluvné podmienky za toto obdobie zaväzujú na spracovanie až 400 NŠZ. V súčasnosti môžeme skonštatovať, že z celkového počtu 1000 NŠZ, ktoré si dali tvorcovia NSP za cieľ splniť do konca jeho realizácie, sú spracované už takmer dve tretiny NŠZ.
Medzi najaktívnejšie sektorové rady – a to od začiatku realizácie – patria Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. Do prvej trojky najaktívnejších sektorových rád sa za 4. realizačnú fázu prebojovala Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.