Sektorové rady čakajú druhé rokovania

08.06.2015

V mesiacoch máj – júl čakajú väčšinu sektorových rád druhé rokovania. Program druhých rokovaní je zameraný najmä na sfinalizovanie zoznamov zamestnaní, ktoré garantujú, a ich následnú tvorbu.

Druhé rokovania už absolvovali nasledovné sektorové rady:

 • Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
 • Sektorová rada pre elektrotechniku
 • Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
 • Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
 • Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
 • Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
 • Sektorová rada pre energetiku, plyn a energiu
 • Sektorová rada pre kultúru, vydavateľstvo

V mesiacoch jún a júl plánujú druhé rokovania ešte nasledovné sektorové rady:

 • Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
 • Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
 • Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
 • Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
 • Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
 • Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport
   

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.