Prvé výsledky sektorových rád

06.04.2015

Po uplynutí viac ako dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a spustenia tretej etapy projektu NSP možno skonštatovať, že práce na NSP sa rozbehli rýchlym tempom – spustila sa činnosť 24 sektorových rád, kreovalo sa ich personálne a inštitucionálne zloženie, takmer všetky sektorové rady zrealizovali svoje prvé rokovania pre činnosť NSP a začali tvoriť národné štandardy zamestnaní (NŠZ).

Medzi prvé sektorové rady, ktoré už stihli schváliť niektoré zo svojich NŠZ patria:

  • Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
  • Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
  • Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
  • Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
  • Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
  • Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
  • Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
  • Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
  • Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť najmä nové sektorové rady – Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo a Sektorovú radu pre zdravotníctvo, sociálne služby, ktoré veľmi svižne dokázali vyprodukovať až 24 NŠZ aj napriek tomu, že sú v rámci NSP „nováčikmi“.

V rámci trvania projektu, t. j. do konca roka 2015 čaká sektorové rady tvorba minimálne 1000 NŠZ s jasne stanoveným harmonogramom ich tvorby. V rámci prvej etapy (do 20.4.2015) bude potrebné zverejniť 80 NŠZ, do 19.6.2015 – 250 NŠZ, letné obdobie bude pre sektorové rady zrejme veľmi „horúce“, pretože do 20.8.2015 budú musieť predložiť 400 NŠZ, ale potom ich čaká mierne zmiernenie tempa, keď do 20.10.2015 bude potrebné zverejniť 170 NŠZ a v závere projektu – do 18.12.2015 – 100 NŠZ.

Vzhľadom na kvalitnú skladbu sektorových rád a funkčnú spoluprácu sociálnych partnerov, Realizačný tím NSP verí, že NSP bude vo svojej tretej etape minimálne taká úspešná ako v predchádzajúcich dvoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.