Reportáž Západoslovenskej televízie o NSP

22.07.2012

Na stránke uvedenej dole si môžete pozrieť reportáž Západoslovenskej televízie na tému Zo škôl na úrad práce?, v ktorej sa spomína aj národný projekt Národná sústava povolaní.

www.zapadoslovenska.sk/video/649

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.