Záverečná konferencia NSP

08.06.2012

Vážení členovia sektorových rád,

srdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia je organizovaná pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera, v súčinnosti s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. a ministrom hospodárstva Ing. Tomášom Malatinským, MBA.

Záverečná konferencia sa uskutoční 21. júna 2012 (štvrtok) o 9.00 hod. v hoteli NH Gate One, Ambrušova 7, Bratislava. 

Program záverečnej konferencie si možno pozrieť tu.

Veríme, že Vaša účasť na záverečnej konferencii bude pre Vás, ako i inštitúciu, ktorú zastupujete, prínosom.

V prípade záujmu o účasť na konferencii, prosím, kliknite na priložený link na elektronickú registráciu najneskôr do 18. júna 2012. Počet miest v kongresovej sále je obmedzený, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

Link na registráciu: http://nsp.2day.sk/registracia.php?h=16846138

Tešíme sa na Vašu účasť.

Centrum vzdelávania MPSVR SR

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.