Trendy zamestnanosti v SR v rokoch 2000 až 2010

11.06.2012

Na tomto mieste si môžete prečítať článok na tému Trendy zamestnanosti v SR v rokoch 2000 až 2010.

Kontakt:
Ing. Róbert Mihály
manažér úseku produktivity a zamestnanosti
rmihaly@trexima.sk
02/333 222 13

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.