Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti

03.06.2012

Záznam z konferencie

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) usporiadali odbornú konferenciu „Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti“, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok dňa 31.5.2012 od 10.00 hod. v bratislavskom hoteli Bôrik pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záznam z konferencie je dostupný na adrese:

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.