Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

22.05.2012

Pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. sa v dňoch 17. a 18. mája 2012 vo Veľkom Mederi uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom “SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTE MAKROEKONOMICKEJ NEROVNOVÁHY”. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti dvadsiateho výročia Katedry sociálneho rozvoja a práce.

V zborníku (str. 74 – 81) si môžete prečítať aj príspevok zástupcu Realizačného tímu NSP na tému Kreovanie Národnej sústavy povolaní v Slovenskej republike a jej prínosy na trhu práce.

 

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie si možno stiahnuť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.