Štvrté rokovania sektorových rád

03.05.2012

V 16. aprílovom týždni sa začala séria štvrtých rokovaní sektorových rád. Prvým zrealizovaným bolo rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (19. – 20. apríla 2012). Na rokovaniach prítomní členovia schvália závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať a národné štandardy zamestnaní, ktoré sa pravidelne uverejňujú v Registri zamestnaní. Bližšie informácie o činnosti sektorových rád nájdete tu.

Zoznam termínov a miest pre štvrté rokovania jednotlivých sektorových rád:

 • Administratíva, ekonomika a manažment – 28. máj 2012 (Bratislava)
 • Automobilový priemysel a strojárstvo – 31. máj – 1. jún 2012 (Trenčianske Teplice)
 • Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby – 4. jún 2012 (Bratislava)
 • Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel – 23. máj 2012 (Bartošová Lehôtka)
 • Doprava, logistika a poštové služby – 23. máj 2012 (Bratislava)
 • Elektrotechnika – 19. – 20. apríl 2012 (Mojmírovce)
 • Energetika, plyn a elektrina – 7. jún 2012 (Bratislava)
 • Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo – 7. – 8. jún 2012 (Svit)
 • Chémia a farmácia – 17. – 18. máj 2012 (Svit)
 • Informačné technológie a telekomunikácie – 4. jún 2012 (Bratislava)
 • Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel – 30. máj 2012 (Hronsek)
 • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch – 24. – 25. máj 2012 (Skalica)
 • Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov – 25. máj 2012 (Prievidza)
 • Potravinárstvo – 24. máj 2012 (Bratislava)
 • Remeslá a osobné služby – 22. máj 2012 (Bratislava)
 • Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály – 30. máj 2012 (Lednické Rovne)
 • Stavebníctvo – 5. jún 2012 (Bratislava)
 • Textil, odevy a spracovanie kože – 29. máj 2012 (Púchov)
 • Ťažba a úprava surovín, geológia – 23. máj 2012 (Prievidza)
 • Voda, odpad a životné prostredie – 29. – 30. máj 2012 (Tatranská Štrba) 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.