Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príklady dobrej praxe

17.05.2012

V informačnom systéme Národnej sústavy povolaní bola doplnená nová stránka Príklady dobrej praxe – partnerstvá zamestnávateľov a škôl = úspech budúcnosti, na ktorej môžete spoznať príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirovať sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily v Slovenskej republike.

Novú stránku nájdete tu.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.