O NSP v rádiu Regina

21.05.2012

V tejto časti si môžete stiahnuť a vypočuť príspevok o Národnej sústave povolaní, ktorý odznel v rádiu Regina. Na otázky odpovedali Ing. Vladimír Záborský zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, PaedDr. Lucia Dítětová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, Ing. Mgr. Ondrej Holienčík zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste a PhDr. Marta Jozefíková zo spoločnosti INA Kysuce.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.