Workshopy „Partnerstvo zamestnávateľov a škôl – úspech budúcnosti“

09.04.2012

Dňa 12. apríla (Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava) a 17. apríla 2012 (Hotel LUX BB, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica) sa uskutočnia workshopy na tému „Partnerstvo zamestnávateľov a škôl – úspech budúcnosti“, ktoré sú súčasťou riešenia národného projektu VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike.

Na workshopoch budú mať ich účastníci jedinečnú príležitosť spoznať príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirovať sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily na Slovensku.

Informácie o možnosti účasti na vybranom workshope získate na adrese: hrnciarova@globeprod.sk.
 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.