Prvé spoločné rokovanie predsedov sektorových rád v SR a ČR

12.04.2012

Pod záštitou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov, Konsorcia Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky sa v dňoch 12. – 13. apríla 2012 v Kurdějove konalo prvé spoločné rokovanie predsedov sektorových rád v Slovenskej republike a Českej republike.

Cieľom rokovania bolo predstavenie špecifík Národnej sústavy povolaní (NSP) v Čechách a na Slovensku, navrhnúť opatrenia na trvalú udržateľnosť NSP v oboch krajinách a najmä výmena skúseností a „best practices“ z činnosti sektorových rád.
 
 
Na rokovaní odzneli zaujímavé prezentácie, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné odkazy:

Rokovanie bolo veľmi pozitívne hodnotené, predsedovia sektorových rád a taktiež sociálni partneri dúfajú, že ich spoločné rokovanie nájde tradíciu v oboch republikách.

FOTOGALÉRIA

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.