Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie „Trh práce v SR po jej vstupe do EMÚ”

13.03.2012

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra sociálneho rozvoja a práce Vám prináša zborník príspevkov z vedeckej konferencie „Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie” konanej dňa 8. decembra 2011. Konferencia priniesla odbornej verejnosti nové poznatky z oblasti trhu práce, zamestnanosti a súvisiacej sociálnej sféry. Prezentovala výsledky riešiteľov príslušných projektov VEGA, ale aj názory ďalších odborníkov na riešenie hlavných problémov v uvedených oblastiach.

Organizátori konferencie sú presvedčení, že v tomto zborníku dostáva odborná verejnosť na Slovensku do rúk cenné hodnotenie náročného obdobia vývoja slovenského trhu práce i určité námety, ako riešiť jeho hlavné nahromadené problémy. Zároveň si organizátori konferencie uvedomujú, že zníženie miery nezamestnanosti a zníženie dlhodobej miery nezamestnanosti bude vyžadovať tak ďalší výskum, ako aj zmeny doterajších prístupov v hospodárskej politike i v čiastkových politikách trhu práce.

V zborníku si môžete prečítať aj príspevok zástupcu Realizačného tímu NSP na tému NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie si možno stiahnuť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.