Starší na trhu práce v SR

08.03.2012

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prezentáciu spoločnosti TREXIMA Bratislava na tému Starší na trhu práce v SR - čo hovoria štatistiky, ktorá odznela na medzinárodnej konferencii „Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu“, ktorú organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Konferencia sa uskutočnila dňa 28. 2. 2012 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.

Prezentácia je k dispozícii tu.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.