O projekte NSP opäť v STV

20.03.2012

Dňa 19. marca 2012 odvysielala Slovenská televízia reláciu s názvom FOKUS práca. Témami relácie boli prepojenie škôl a trhu práce a projekt Národná sústava povolaní (NSP). V relácii diskutovali PaedDr. Lucia Dítětová – manažérka projektu NSP, Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja a Mgr. Ladislav Babuščák – riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

Reláciu FOKUS práca si môžete pozrieť tu.

 

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.