Konferencia “Učíme pre život 2012”

05.03.2012

Konferencia “Učíme pre život 2012″ sa uskutoční dňa 16. – 18. marca 2012 v hoteli Satel v Poprade. Hlavnou témou konferencie bude škola ako GPS pre žiaka. Diskutovať sa bude najmä o tom, ako má škola žiakom umožniť zorientovať sa vo všetkých možnostiach a pomôcť nájsť smer, ktorým sa chcú ďalej uberať v pracovnom a súkromnom živote.

Hlavné príspevky konferencie budú:

  • Ako pripraviť žiakov na život
  • Štátne a školské vzdelávacie programy – súčasnosť a budúcnosť
  • Odborné vzdelávanie – prepojenie: zamestnávatelia – trh práce – zriaďovatelia – školy
  • Príklady dobrej praxe – ako sa zmenila moja/naša škola
  • Školy očami žiakov – ako vidia oni ich – súčasnosť a budúcnosť
Program (vrátane prihlášky) je dostupný na stránke:
 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.