15.03.2012

Vážení užívatelia SK ISCO-08,

nová narodná Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 nadobudla účinnosť 10.1.2012 formou vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.

Revízny expertný tím začal dňom nadobudnutia platnosti novej klasifikácie zamestnaní zber návrhov a pripomienok na jej skvalitnenie.

Pripomienky k novej národnej klasifikácii zamestnaní môžete zasielať tu.

Za Vaše prípadné návrhy a pripomienky Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.