V Registri zamestnaní sú zverejnené prvé národné štandardy zamestnaní

15.02.2012
 
 
Register zamestnaní sa v priebehu mesiaca február 2012 naplnil prvými 49-mi národnými štandardami zamestnaní (opisy aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie konkrétnych pracovných činností na pracovných miestach), ktoré vypracovali jednotlivé sektorové rady a schválila Aliancia sektorových rád.
 

Ide o nasledovné národné štandardy zamestnaní:

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.