Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocník SK ISCO-08

08.02.2012

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní, nadobudla účinnosť 10. januára 2012. Od tohto dátumu sú všetky subjekty povinné používať novú národnú Klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08. Vzhľadom na skutočnosť, že prevodník medzi doteraz používanou Štatistickou klasifikáciou zamestnaní KZAM 2010 a Klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 nebude k dispozícii, spoločnosť TREXIMA Bratislava vytvorila viacero nástrojov, ktoré pomôžu používateľom správne zaraďovať zamestnania do klasifikácie.

Nástroje sú k dispozícii tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.