Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Medzinárodná konferencia „Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu

04.02.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 medzinárodnú konferenciu s názvom „Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu“. Konferencia sa uskutoční dňa 28. 2. 2012 v hoteli Radisson Blu Carlton v BA.

Na konferencii sa zúčastnia ministri práce alebo ich zástupcovia z piatich členských krajín EÚ, zástupcovia Európskej komisie a ďalší významní hostia z radov zamestnávateľov, sociálnych partnerov a ďalšej odbornej verejnosti. Vychádzajúc z nosných tém konferencie ide o problematiku priamo sa dotýkajúcu uplatnenia starších na trhu práce, právneho rámca a tiež príkladov dobrej praxe v tejto oblasti. Ide o aktuálne otázky súvisiace s poslaním sektorových rád v rámci národného projektu Národná sústava povolaní v oblasti riešenia požiadaviek trhu práce v záujme dlhodobo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti hospodárstva SR, a to tak z hľadiska súčasného obdobia, ako aj zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily pre budúce obdobie pri akceptovaní reálneho uplatnenia starších spoluobčanov na trhu práce.

V súvislosti s vysokou spoločenskou aktuálnosťou témy priamo súvisiacej s úlohami sektorových rád pozývame na uvedenú konferenciu v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR všetkých našich partnerov spolupracujúcich na projekte Národná sústava povolaní. Prosíme, aby ste v prípade záujmu svoju účasť potvrdili čo najskôr na adrese gabriel.forgac@employment.gov.sk a elena.valachova@employment.gov.sk.

Tešíme sa na stretnutie na konferencii a vopred Vám ďakujeme za účasť.

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.