Manuály pre používateľov

14.02.2012

V časti Informácie o NSP (v rámci položky O NSP) bola doplnená nová podstránka Manuály, kde nájdete manuály pre používateľov informačného systému NSP. Cieľom týchto manuálov je prehľadnou formou objasniť postup pri využívaní jednotlivých nástrojov informačného systému NSP. Na novej podstránke nájdete nasledovné manuály:

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.