Vydaná nová Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08

10.01.2012

Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola dňa 13.12.2011 vydaná vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní a účinnosť nadobudla 10.1.2012. Viac informácií nájdete tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.