Večer na tému: Pripravujeme absolventov pre úrady práce?

31.01.2012

Dňa 31. januára 2012 odvysielala Slovenská televízia reláciu s názvom Večer na tému s podtitulom Pripravujeme absolventov pre úrady práce? V relácii diskutovali PaedDr. Lucia Dítětová – manažérka projektu Národná sústava povolaní, Ing. Tomáš Malatinský – prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, PhDr. Ivan Pešout, PhD. - riaditeľ Národného ústavu celoživotného vzdelávania, MUDr. Ivan Juráš – generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ing. Juraj Blanár - predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec NR SR a Ing. Mgr. Ondrej Holienčík – riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

Reláciu Večer na tému si môžete pozrieť tu.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.