Tretie rokovania sektorových rád

29.01.2012

V 3. januárovom týždni sa začala séria tretích rokovaní sektorových rád. Prvými zrealizovanými boli rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku (17. – 18. január 2012) a Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (19. – 20. január 2012). Na rokovaniach prítomní členovia schvália závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať. Bližšie informácie o činnosti sektorových rád nájdete tu.

Zoznam termínov a miest pre tretie rokovania jednotlivých sektorových rád:
Administratíva, ekonomika a manažment29. február 2012 (Bratislava)
Automobilový priemysel a strojárstvo28. február 2012 (Teplička nad Váhom, KIA)
Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby17. február 2012 (Bratislava)
Celulózo-papierenský a polygrafický priemyselzatiaľ neurčený
Doprava, logistika a poštové služby 1. – 2. marec 2012 (Podkylava)
Elektrotechnika17. – 18. január 2012 (Tále)
Energetika, plyn a elektrina zatiaľ neurčený
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo19. – 20. január 2012 (Tále)
Chémia a farmácia26. – 27. január 2012 (Svit)
Informačné technológie a telekomunikácie zatiaľ neurčený
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel9. február 2012 (Žiar nad Hronom)
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 6. marec 2012 (Bratislava)
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 23. február 2012 (zatiaľ neurčené)
Potravinárstvo16. február 2012 (Bratislava)
Remeslá a osobné služby9. – 10. február 2012 (Sklené Teplice)
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály 27. február 2012 (Lednické Rovne)
Stavebníctvo1. marec 2012 (Bratislava)
Textil, odevy a spracovanie kože7. február 2012 (Žilina)
Ťažba a úprava surovín, geológia15. február 2012 (Prievidza)
Voda, odpad a životné prostredie zatiaľ neurčený

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.