Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tlačová konferencia k NSP

30.01.2012

Dňa 31. januára 2012 sa uskutočnila tlačová konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní. Na nasledujúcich riadkoch Vám prinášame informáciu pre médiá a fotogalériu z tlačovej konferencie.

Uchádzači o prácu sú nepoužiteľní, pomôcť môžu aj zamestnávatelia

Bratislava, 31. január 2012

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje alarmujúce čísla. Pribúdajú najmä mladí ľudia bez práce. Na jednej strane je zlá situácia dôsledkom hospodárskeho poklesu, čoraz výraznejší je aj nesúlad medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu. Najvýznamnejším zamestnávateľom je u nás verejná správa, oceliarsky, energetický a automobilový priemysel.

Najvyššiu nezamestnanosť dosahujú absolventi stredných odborných škôl a učilíšť. V minulom roku ich počet dosiahol takmer 25 000. Uplatniť sa nedokážu predovšetkým absolventi ekonomických odborov a služieb, ale paradoxne aj elektrotechnici a strojári, ktorým by sa na Slovensku malo dariť najlepšie.

„Odborní technickí zamestnanci sa hľadajú ťažko. Naše školy nedokážu mladých ľudí pripraviť tak, aby uspeli na trhu práce, ale potrebná kvalifikácia chýba aj starším uchádzačom,“ tvrdí Ján Žačko z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Slováci navyše uprednostňujú všeobecné vzdelanie na úkor odborných technických profesií a tým sa sami pripravujú o budúcnosť.

Jedným z nástrojov, ako môžeme tento trend zmeniť, je Národná sústava povolaní. Ide o projekt Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého cieľom je zosúladiť potreby zamestnávateľov a uchádzačov o prácu. „Sústava povolaní poskytne prehľad o požiadavkách na všetky pracovné miesta. Načrtne tiež očakávania vo vývoji zamestnanosti v jednotlivých odvetviach,“ vysvetľuje Peter Zemko, riaditeľ Centra vzdelávania.

Školy aj samotní uchádzači sa tak budú môcť lepšie pripraviť na prácu. Ak budú poznať očakávania zamestnávateľov, ľahšie si vyberú vhodnú formu vzdelávania. „Pokúsime sa tak zabrániť tomu, aby sa Slovensko stalo krajinou kuchárov a čašníkov, ktorí márne hľadajú uplatnenie,“ hovorí Zemko.

V súčasnosti prebieha definícia štandardov zamestnaní, v ktorej sú zaangažovaní predstavitelia významných zamestnávateľov, zástupcov štátu, odborov, samosprávy a škôl. Informačný systém Národnej sústavy povolaní je dostupný na www.sustavapovolani.sk.

Kontakt pre médiá: Lenka Savarová, Comm s.r.o., 02/5296 2011, savarova@comm.sk

Fotogaléria

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.