Prvý newsletter o NSP

26.12.2011

V (medzi)sviatočnom období Vám prinášame prvé vydanie newsletteru o Národnej
sústave povolaní (NSP).
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v súčinnosti s Realizačným tímom NSP pokračovalo v intenzívnych prácach na realizácii projektu NSP i počas druhého polroka 2011. 

Newsletter o NSP bude vychádzať každý mesiac a bude Vás informovať o najdôležitejších novinkách v súvislosti s realizáciou NSP a o udalostiach plánovaných na najbližšie obdobie. 

 

Newsletter o NSP za mesiac december 2011 si môžete stiahnuť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.