Prezentácie o NSP na konferenciách

11.12.2011

Konferencia „PARTNERSTVO PRE PRAX A ODBORNÉ VZDELÁVANIE”

Zástupcovia Realizačného tímu Národnej sústavy povolaní (NSP) sa zúčastnili konferencie s názvom „PARTNERSTVO PRE PRAX A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“, ktorá sa uskutočnila 7.12.2011 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako aktivita projektu DUO**STARS, implementovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Program konferencie:

 • Alexander Welzl – “Priemyselno-politický koncept rakúskeho odborného vzdelávania”
 • Dipl. Ing. Thomas Hrastnik – “Systém duálneho vzdelávania v Rakúsku”
 • Dr. h.c. Ing. Konrad Stefan – “Cezhraničné podnikanie v priemyselnej praxi”
 • Ing. Jozef Porubčan – „Poznatky a skúsenosti pri zabezpečení odborného vzdelávania a príprave žiakov SOŠT Piešťany“
 • Ing. Ivan Igrici – „SOŠ technická a jej poslanie v regióne“
 • Mgr. Peter Kucharič, Ing. Pavol Válek – „Spolupráca SOŠS Skalica a INA SKALICA spol. s r.o.“
 • RNDr. Anna Šimková – „SOŠ elektrotechnická v Gbeloch a jej partnerské školy v oblasti elektrotechnického vzdelávania“
 • JUDr. Anton Ondrej, MBA – „Potreby zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu systému“ – Samsung Electronics Slovakia
 • Ing. Karol Kunovský – „Možnosti spolupráce partnerov na odbornom vzdelávaní a príprave“
 • Ing. Jozef Krabáč – „NSP – partner na trhu práce“
 • PaedDr. Marián Cipár – „Regionálne inovačné centrum“
 • PhDr. Miroslav Poláček – „Podnikanie v SR a podpora podnikania zo strany verejnej správy“

Prezentácia Národnej sústavy povolaní:

 

Konferencia „TRH PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO JEJ VSTUPE DO EURÓPSKEJ MENOVEJ ÚNIE“

Zástupcovia Realizačného tímu NSP sa zúčastnili konferencie s názvom „TRH PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO JEJ VSTUPE DO EURÓPSKEJ MENOVEJ ÚNIE“, ktorá sa uskutočnila 8.12.2011 v malom kongresovom centre VEDA v Bratislave na Štefánikovej ulici č. 3. Konferenciu organizoval Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave (Katedrou sociálneho rozvoja a práce). Cieľom konferencie bolo prezentovať teoretické a praktické prístupy k riešeniu aktuálnych problémov trhu práce v Slovenskej republike. Program konferencie si možno pozrieť tu.

Prezentácia Národnej sústavy povolaní:

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.